எசேக்கியேல் 37:1

37:1 கர்த்தருடைய கை என்மேல் அமர்ந்து, கர்த்தர் என்னை ஆவிக்குள்ளாக்கி வெளியே கொண்டுபோய் எலும்புகள் நிறைந்த ஒரு பள்ளத்தாக்கின் நடுவில் நிறுத்தி,
Related Topics


கர்த்தருடைய , கை , என்மேல் , அமர்ந்து , கர்த்தர் , என்னை , ஆவிக்குள்ளாக்கி , வெளியே , கொண்டுபோய் , எலும்புகள் , நிறைந்த , ஒரு , பள்ளத்தாக்கின் , நடுவில் , நிறுத்தி , , எசேக்கியேல் 37:1 , எசேக்கியேல் , எசேக்கியேல் IN TAMIL BIBLE , எசேக்கியேல் IN TAMIL , எசேக்கியேல் 37 TAMIL BIBLE , எசேக்கியேல் 37 IN TAMIL , எசேக்கியேல் 37 1 IN TAMIL , எசேக்கியேல் 37 1 IN TAMIL BIBLE , எசேக்கியேல் 37 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE EZEKIEL 37 , TAMIL BIBLE EZEKIEL , EZEKIEL IN TAMIL BIBLE , EZEKIEL IN TAMIL , EZEKIEL 37 TAMIL BIBLE , EZEKIEL 37 IN TAMIL , EZEKIEL 37 1 IN TAMIL , EZEKIEL 37 1 IN TAMIL BIBLE . EZEKIEL 37 IN ENGLISH ,