ஆதியாகமம் 15
Related Topics / Devotionsஆபிரகாமின் ஜெபங்கள்  -  T. Job Anbalagan

ஜெபம் என்பது தேவனுடனான உறவை பலப்படுத்தும் ஒரு ஆவிக்குரிய பயிற்சி.  தேவனிடம் மக்களின் ஜெபங்கள் அறிவுரையும் போதனையும் கொண்டவை.  ஜெபத்தை பற்றி...
Read More
செய்ய வேண்டிய பட்டியல்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

செய்ய வேண்டிய முக்கியமான பணிகளை நாம் மறந்துவிடாதபடிக்கு   'செய்ய வேண்டிய பணிகள்' என்ற ஒரு பட்டியலைத் தயாரிப்பது  ஒரு நல்ல யோசனையானதுதான். ...
Read More
பிரச்சனைகளுக்கு பயப்படாதே  -  Bro.Kavimugizh Suresh

வாழ்வில் பிரச்சனை இல்லாத மனிதர்கள் யார் விரல்விட்டு சொல்லமுடியுமா?      பணம் இருப்பவர்களுக்கும் பிரச்சனை தான், பணம் இல்லாதவர்களுக்கும்...
Read More
சோதிடர்கள் மற்றும் குறி சொல்பவர்கள்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஒரு பிரபலமான சோதிடர் (இவருடைய வாடிக்கையாளர்கள் பெரும்பாலும் அரசியல்வாதிகளே) கொரோனா தொற்றுநோய் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் நின்றுவிடும் என்று...
Read More


References


TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 15 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 15 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 15 IN TAMIL , TAMIL BIBLE Genesis 15 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 15 TAMIL BIBLE , Genesis 15 IN TAMIL , Genesis 15 IN ENGLISH ,